CollabCSE

CollaBCSE: one of the IMPACT MSc development projects 2007

Titel
Collaboration between CSE Masters programmes
Akronym
CollabCSE
Status
Utkast

Områden - frågeställningar

Samverkan - med närliggande program

Mål: enklare val för studenter, utrymme för valfria kurser och individuell anpassning

Övergripande mål: Ökad kvalitet (djup och bredd) på lärandet inom masterutbildningen utan ökade resurser.

Mål 1: Öka samarbetet mellan och inom lärarlagen / forskargrupperna bakom programmen.

Mål 2: Bättre kontakt mellan studenter på närliggande program och mellan lärare på närliggande program.

Mål 3: Utnyttja forskargruppernas kompetens bättre och stärka kopplingen till forskningen.

Genomförande

Koordinera kurser mellan program, inrätta gemensamma kurser, samordna m a p innehåll, schema, förkunskaper

M1: Anordna workshops / seminarier där lärarlagen / forskargrupperna kan träffas och arbeta med programmens utbildningsutbud.

M2: Utveckla och inrätta gemensamma kurser.

M3: Ta fram ett paket av kurser som är anpassade för att ges för både mastersstudenter och doktorander.

Mervärde:

Kreativa möten mellan studenter på olika inriktningar / program. Tvärfunktionella team ger bättre lärande. Bättre ekonomi (färre, större kurser) ger större utrymme för satsning på kvalitet. Stabilare kursutbud inom forskarutbildningen. Mer avancerade Masterkurser. Minska tiden för forskarutbildningen.

Begärda projektmedel: 540 kSEK

Utgifter:

Partners:

 • Networks and Distributed Systems (NDS),
 • Foundations of Computation - Algorithms and Logic (FoCAL),
 • Secure and Dependable Computer Systems (SDCS),
 • Engineering Mathematics and Computational Science,
 • Communication Engineering,
 • Bioinformatics and Systems Biology

Personal - personalkostnader:

Preliminär bemanning:

 • 20% Peter Damaschke,
 • 10% Wolfgang Ahrendt,
 • 10% Jan Jonsson,
 • 10% Marina Papatriantafilou,
 • 10% Albert Nummelin,