CoursePlansGU

Hej!

Kursplanearbetet på GU för läsåret 12/13 har startat. Eftersom de allra flesta av våra GU-kurser ges som fristående kurser, utannonseras de i GU:s kurskatalog. Katalogen ska vara klar i Januari och därför startar arbetet med framställan tidigt.

Jag är medveten om att de allra flesta gått på semester men jag är ändå tacksam om jag så snabbt som möjligt kan få information om eventuellt nya kurser och vilka som planerat att göra revideringar (gärna vad som ska revideras) till nästa läsår (alltså 12/13), så att jag vet vad som är på gång.

Eftersom de flesta kurser är samlästa är det bra att också ha Chalmersversionen i åtanke.

Jag behöver ha nya kursplaner och revideringar hos mig *29 augusti*. Det är framförallt bråttom med kursplanerna som är nya.

Datumet är satt utifrån GU:s centrala och IT-fakuletens deadlines och är kommunicerat med Christer.

Bifogar lite dokument som kan vara till hjälp vid formulering av lärandemål. Skickar också med kursplanemallarna (eng och sv).

Ber om ursäkt att mitt mail inte kommit ut tidigare och hoppas att detta inte ställer till alltför mycket besvär.

Hälsningar

Åsa Samdell

Computer Science and Engineering Chalmers University of Tehnology / University of Gothenburg SE – 412 96 Gothenburg, Sweden Phone +46 (0)31-772 1713


Add-on from Ana Bove 2011-06-27:

I got this mail from Åsa regarding GU course plans for 2012/2013. This regards any kind of change that needs to be made in the course. Remember that the GU version of the course should mirror Chalmers' version so make sure that for example pre-req, moments in the course and their points, examination, etc are the same in both cases.

Åsa needs to have the revised version by the end of August October. Best regards,

Ana

https://document.chalmers.se/workspaces/chalmers/data-och/internt/grundutbildning/kursplaner-gu