DIT8

D&IT för 8:e klass

D-programmets programråd har våren 2012 förslagit att vi skall ordna ett "dagläger" på Chalmers för amibtiösa elever i 13-15-års-åldern (prel. 8:e-klassare). Det är tänkt att vara ca två dagar någon gång mellan (grundskolans) skolavslutning och midsommar 2013. "När eleverna är lediga, men föräldrarna jobbar." Tanken är att det arrangeras av några arvoderade studenter, i Rekryts regi, med stöd från D-styret, StyrIT och D&IT-institutionen. Jag tror att ca 20-30 elever vore lagom och minst tre studenter som ledare (med en av dem som projektledare). Vi kan bjuda in duktiga elever från ett antal utvalda skolor (gärna några där vi har personliga kontakter bland lärare eller elever). Det vore bra att hålla det 50-50, dvs. lika många tjejer som killar. Ett sätt är att be lärare föreslå 2 tjejer och 2 killar från "sin" klass.

Detta behöver samordnas med Kommunikation och marknad (så att marknadsföringen sker enligt Chalmers gemensamma riktlinjer) och med gymnasiecentrum (som nog har en del koll även på grundskolan).

Daglägrets program kan vara ca 9-17 med gemensam lunch på kårhuset, men exakta innehållet är öppet för förslag. Jag skulle gärna se att eleverna får lära sig lite om centrala D&IT-ämnen som även är relevanta för (men annorlunda än) grundskolan - exempelvis programmering i Haskell kombinerad med klurig matematik.

Det långsiktiga målet är att öka intresset för högskoleutbildning inom matematik, naturvetenskap och teknik, speciellt data- och informationsteknik bland elever i grundskolan.

Några nyckelord som jag gärna ser används i marknadsföringen: KENA = Kreativ, Envis, Nyfiken, Ambitiös.

Budget: 50kkr, inklusive ca 150h arvoderad studenttid

Intresserade studenter från Rekryt (2012-11-16):

CIDNamn
fresodeFredrik Söderbergh (kontaktperson)
marljungMartin Ljungdal
widegrenEmelie Widegren
hmarikaMarika Hansson
larbjbBjörn Larsson

Efter själva "daglägret" vore det bra med någon slags mail-lista eller facebookgrupp för att hålla kontakten med dessa speciellt utvalda elever så att de får stöd i sin pedagogiska utveckling och så att de kan fungera som D&IT-ambassadörer i sin bekantskapskrets.

/Patrik Jansson, 2012-03-20


En mer etablerad aktivitet: