DiversityEDIT

Diversity@EDIT: Fördelning av pengarna enl. projektplan i ansökan

 • D&IT: 205kkr
 • S2: 35kkr
 • MC2: 35kkr
 • E&M: 25kkr

Detaljer:

 • D&IT: 100kkr -- projektledning
 • D&IT: 60kkr -- 6*10 MSc-klump
 • D&IT: 30kkr -- 2*15 arbetsgruppslärare
 • D&IT: 15kkr -- omkostnader
 • E&M: 10kkr -- 1*10 MSc-klump
 • E&M: 15kkr -- 1*15 arbetsgruppslärare
 • MC2: 15kkr -- 1*15 arbetsgruppslärare
 • MC2: 20kkr -- 2*10 MSc-klump
 • S2: 15kkr -- 1*15 arbetsgruppslärare
 • S2: 20kkr -- 2*10 MSc-klump