Engineer

Inspiration for engineering students

"An engineer? I had grown up among engineers, and I could remember the engineers of the twenties very well indeed: their open, shining intellects, their free and gentle humor, their agility and breadth of thought, the ease with which they shifted from one engineering field to another, and, for that matter, from technology to social concerns and art. Then, too, they personified good manners and delicacy of taste; well-bred speech that flowed evenly and was free of uncultured words; one of them might play a musical instrument, another dabble in painting; and their faces always bore a spiritual imprint." Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago, first part

"Ingenjör? ...deras öppet briljanta intellekt, deras spelande, aldrig sårande humor, tankens flykt och vidd, det otvungna sättet att koppla om från ett ingenjörsgebit till ett annat eller från teknik till samhälle och konst. Och så denna allmänbildning, denna förfinade smak, detta vårdade sätt att tala, mjukt koordinerat och utan svordomar, somliga fuskade en smula med musik, andra med måleri, men i deras ansikten fanns det alltid ett levande uttryck." Aleksandr Solzhenitsyn, Citat ur första delen av Gulag-arkipelagen (1974): Fängelseindustrin.