Examinator

  • Examinera studenter!
  • Skriva/uppdatera kursplan
  • Hantering av ärenden gällande fusk i kursmoment (tentamen, laborationer, etc)

...