Exjobbsansvarig

Rollen som examensarbetesansvarig inom D&IT-institutionen

  • Tilldelning av examinatorer för examensarbeten
  • Hantering av inkommande förslag på examensarbeten från industri och andra institutioner
  • Hantering av ekonomi relaterat till examensarbeten som utförs på annan högskola eller annan institution