FoCALNamnbyte

FÖRSLAG OM NYTT NAMN PÅ MASTERSPROGRAMMET FOCAL

Bakgrunden är att vi som ansvariga för FoCAL-programmet upplever att namnet inte fungerar väl, av följande skäl:

1. Det syns inte att detta är ett program i Computer Science. Exempelvis presenteras oftast mastersprogram på långa listor, utan att institution anges, både på Chalmers sidor och på andra webbplatser. Detta gör att programmet blir svårt att hitta för den som letar efter program i Computer Science i största allmänhet. Av de som trots allt söker vårt program är det vanligt att man samtidigt sökt program i Computer Science vid andra svenska universitet.

2. Programmet uppfattas av studenter som smalare och mer teoretiskt än vad det är, vilket gör att studenterna har svårt att förstå och ta ställning till det. I själva verket skulle de fyra obligatoriska kurserna kunna passa in i vilket Computer Science-program som helst, och de två alternativobligatoriska kan väljas bland kurser som spänner över ett brett område. Som för andra mastersprogram är hälften av kurserna helt valfria. Profileringen som uttrycks av namnet är alltså i stor utsträckning skenbar, och är svårbegriplig även för oss.

3. Enbart Algorithms and Logic är felaktigt, eftersom det även ingår en kurs i Languages.

Namnet "Foundations of Computing ..." tillkom i ett tidigt skede då vi hade tankar om att skapa ett mer forskningsinriktat program. Efter att ha breddat programmet och gjort det mer allmändatalogiskt har vi vid upprepade tillfällen diskuterat en namnändring. Vi föreslår därför att ändra namnet från

Foundations of Computing: Algorithms and Logic

(PJ: Det officiella namnet är faktiskt "FOUNDATIONS OF COMPUTING - LOGIC AND ALGORITHMS".)

till

Computer Science: Algorithms, Languages, and Logic

Detta förtydligar programmets innehåll till att vara inom Computer Science, och inriktningen breddas till att stämma bättre. Det ger även bättre förutsättningar att framgångsrikt attrahera studenter med ett allmänt datavetenskapligt intresse, genom att våra starka varumärken Computer Science och Chalmers får möjlighet att synas tillsammans. Ändringen är enkel, och kan göras utan stora förändringar för övrigt.

Då vi diskuterat en namnändring har vi mött vissa invändningar, bland annat vad gäller risk för sammanblandning med GU-programmet i Computer Science (se bilaga). Vi bedömer dock att detta kan hanteras, och att det hur som helst inte är rimligt att ställa krav som i praktiken innebär att vi inte effektivt kan använda begreppet Computer Science på Chalmers. Vad gäller institutionens övriga mastersprogram välkomnar vi, av i princip samma skäl som ovan, att alla som vill använder sig av vårt ämnes namn som de finner bäst.

Vi föreslår detta inte enbart som företrädare för ett visst program, utan för att vi anser att det är bra för institutionen som helhet. Vi är exempelvis öppna för en sammanslagning av närliggande program inom Computer Science-området, och tror att det vore det bästa på sikt. För vår del ser vi dock en snabb förändring som angelägen.

Med vänlig hälsning Peter Dybjer Dag Wedelin


BILAGA: inlägg från GU-programmet From: Wolfgang Ahrendt Subject: for the Computer Science programme

Dear all,

We, Aarne, Koen, and Wolfgang, are in different ways responsible for the Computer Science programme; Wolfgang as the programme's leader, Aarne and Koen as members of the programme's committee. We met on Wednesday, to discuss the issue of the FoCAL programme being possibly renamed into 'Computer Science: <subtitle>', and determine the response of the Computer Science programme on this.

1) Our common conclusion is that it will be harmful for the Computer Science programme if there is a very different programme having the same main title, decorated with some subtitle. This will create great confusion, internally as well as externally, and will be a threat to the anyhow fragile internal and external visibility of the Computer Science programme, which was just on its way to improve.

2) We want to be very clear that we don't oppose the idea of Chalmers offering a broad programme which then could be labelled 'Computer Science' (or similar). But as long as we are offering only one programme covering (to a great extent) the area, it is this one which should have Computer Science as its main title.

3) Indeed, 'Computer Science' would be conceived as the main title of the renamed FoCAL programme, regardless of opposite intentions. Many will read "Computer Science: <and what we mean by that>". Only if all programmes (simultaneously!) follow such a naming pattern, the subtitle will be understood as a narrowing.

4) The subtitle will be skipped altogether, in very many contexts, because the full title is too long for rephrasing and remembering. This way, the Computer Science programme will constantly get confused with the Computer Science programme, which is bad as long as both have a very different scope and structure.

It lies in the nature of the current structure that each of the Chalmers programmes has an entire group of researchers to think and work for its benefit (which is a strength of the current structure). The Computer Science programme has no similar group to rely on. Therefore, the three of us feel a strong mandate to preserve the interest of the Computer Science programme, even if we are a small group.

Best Regards,

Aarne, Koen, and Wolfgang