Follow-upContractsWithPrograms2013

EDIT-I

Date: 2013-05-20

Agenda:

09:00

 • Elektroteknik, TKELT
 • MPEES

11:00

 • Dataingenjör, TIDAL
 • Industriell ekonomi, TKIEK (endast en kurs, Programmerade system)

Day2: 10-13

Agenda: 10-11.30

 • D program
 • MPCSN
 • MPALL

11.30-13.00

 • IT Program
 • MPSOF
 • MPIDE

Förslag till agenda för respektive program:

 • Status för gällande överenskommelsedokument (2013) inklusive status för utvecklingsprojekt
 • Genomströmning på kurser, översikt kursutvärderingar, kvalitetsarbete
 • Planer för utveckling av kurser/program + input till budgetarbetet
 • Bemanning av kurser
 • Studieportalsförändringar i allmänhet och ändringar med påverkan på budgetarbetet
 • Rekrytering av studenter

Links:

The most interesting - link to course evaluation summary: http://wiki.portal.chalmers.se/UO-EDIT-I/pmwiki.php/Main/Uppf%f6ljningAvL%e4s%e5ret20122013OchBudgetF%f6r2014

Chalmers internal applicants: [http://document.chalmers.se/download?docid=0998dbd5-999f-4cb2-8ce4-eab956548c77]

Överenskommelsen mellan EDITI och DoIT inklusive minnesanteckningar finns här: http://document.chalmers.se/doc/a7ca0154-3458-4292-87c3-cb2abe012432

Kursnämndsprotokoll i DHS hittar man här för respektive program: