GruAdmApr2010

Agenda

  • Software omorganisationen - info från grundubildningsgruppen?

CC informerar att institutionens MPSET kommer att flyttas till Lindholmen Hösten 2011 i samband med att de två Masterprogrammen inom Software slås samman. Vem som blir ny programansvarig är dock inte klar. Studenterna på programmet kommer att ha undervisning på 2 Campus. CC anser det är viktigt att schemaläggningen blir bra som möjligt för dessa studenter och att det också vid schemaläggningen krävs en samkörning med andra program.

Dessa frågor som rör grundutbildningen är kvar att lösa: Studievägledning, studierektor, studieadministrationen (vart den kommer att lokalieras och vem som gör vad).

  • Bonuspoäng

Victoria E tar upp frågan om bonuspoäng och förslag på rutiner för hur detta kan hanteras administrativt. Efter diskussion bestäms att CC kontaktar lärare inför tentamensperioden i maj med uppmaning att:

  • de lärare som har bonuspoäng informerar studieadministratörer om detta
  • lärarna klart anger på tentamensomslagets första sida vad som är tentamesresultat (innan sprättning) och vad som är bonuspoäng (efter sprättning)
  • Övriga frågor

Inga övriga frågor