GruAdmDec2009

Agenda

  • GUL

Åsa och Tina informerar om att Kursportalen på GU stängs helt i juni 2010 och ersätts av GUL (Universitets version av Ping Pong). För att kunna administrera som lärare i GUL behövs X-konto. Eftersom de flesta lärare på institutionen är Chalmersanställda saknar de ett sådant konto. Tina och Åsa kommer lägga upp skal-informtaion (kursplan, schema osv) för varje kurs i GUL. Överenskommelse finns mellan GU och Chalmers om en koppling mellan GUL och Ping Pong. På så sätt skulle GU-studenter komma åt kursinformationen via en länk i GUL. Åsa och Tina ställer frågan om statusen på kopplingen. Christer informerar om att ITS inte kunnat informera om när kopplingen ska vara klar. Frågan finns som ett ärende på ITS. Kan institutionen trycka på? Christer kommer kontakta Peter Lundin om detta.

  • Tentamensadministration

Kerstin tar upp frågan hur studieexpeditionen ska hantera de fall då tentanderna inte fyllt i några personuppgifter på tentamensomslaget. Ett mail med ett antal frågor om rutiner har skickats till Ulla Rilby som ännu inte har återkopplat. Christer har varit i kontakt med Lena Ackevall för att informera om vilka tillfällen det gäller då det har strulat.

Deadline för betygsrapportering inför körningen (årsredovisning) måste meddelas till lärare. Förslag om att detta skickas ut av Christer.

  • Mötestider för våren

Åsa återkommer med möjliga mötestider för våren 2010.

  • Övriga frågor

Arne tar upp frågan om en eventuell gemensamm mailadress till Studieexpeditionen.