GruAdmFeb2009

Agenda

Informationsrunda - kort lägesrapport

  • Kursinformation - Databas

Problem att få tag på kursinformation för administratörer vid planering av arbetet. Det finns i dagsläget 3 olika system som studierektorerna använder sig av. Det borde vara ett användarvänligt system. När kurser beställs finns från början en excelfil med årets alla kurser. Denna lista kan studierektorerna uppdatera med information som Kursansvariga, examinatorer och GU-koder. Christer kontaktar Katarina V om detta. Vi lägger detta på Grukom´s agenda för vidare diskussion.

  • Handledararvode - ny taxa

Från 1/2 är den nya taxan 136 kr/tim ej Masterexamen och 160 kr/tim avlagd masterexamen inkl semesterers. Ny redovisningsblankett på eng håller på att tas fram. Punkten tas upp på Grukom.

  • Övriga frågor

Diskussion om opponeringsblankett och redovisningstillfälle i Aug. Exjobbsrutinerna bör ses över.