GruAdmFeb2010

Agenda

  • Administration och frågor från studenter kring opponeringar

Studenter ställer ofta frågor som handlar om hur de ska kunna komma i kontakt med möjliga opponenter. Diskussioner om en kurshemsida i Ping Pong som möjligt kontaktforum har förts tidigare i GruAdm. Vad händer med detta? Sven får i uppgift att återkoppla med Peter L om detta samt driva frågan vidare.

  • Grundutbildningsadministration kring Software - funderingar på hur organisera?

CC informerar om att ekonomin som hör ihop med kurserna för ID och Software kommer att flyttas över skarpt vid årsskiftet 10/11. När det gäller kursplanearbetet borde det innebära att D&IT ansvarar för kursplanearbete för ID:s kurser nu under våren och hösten. Oklart i dagsläget exakt hur många kurser det totalt handlar om som flyttas, hur många är ITIT:s kurser? När det gäller den fysiska flytten så sker den i juni. C. Coq har tillsatt olika arbetsgruppen vid inst för att diskutera olika områden och ta fram rutiner mm. MF upplever att ID inte görs delaktiga i förändringsprocessen vid ITIT. MF kontaktar dem för att ändra på detta.

  • Info om Ladok på webb samt GUL på våra hemsidor (GU)

ÅS informerar om införandet av LADOK-på-webb och GUL (GU:s variant av Ping Pong) vid GU. Studenter och anställda vid inst behöver informeras om detta inför övergången till dessa system. Finns önskemål från GruAdm om hur informationen till dessa grupper bör vara strukturerad och vart på webben det ska ligga? Inga förslag lämnas.

  • Gemensam databas för Institutionens kurser

CC föreslår lösningen att studierektorer träffas och sammanställer en lista över vilka kurser som ges under läsåret. Ingen lösning på frågan vid mötet.

  • Övriga frågor

Inga övriga frågor