GruAdmMaj2009

  • Nya mötestider för hösten

Är ett möjligt datum för höstens första möte; 14 sept? Åsa återkommer med förfrågning.

  • Betygsrapportering

Studieadministratörerna upplever att det lite för ofta förekommer att lärare rättar sin tentor med blyerts samt att det finns ett par lärare som slarvar med att fylla i betyg på tentamensomslagen. Enligt centrala direktiv ska läraren bl.a. ange granskningstillfällen på tesen. Den informationen saknas ganska ofta på våra teser. Christer kommer att skicka ut information om att tentor ska rättas med bläck samt att både poängresultat och betyg ska fyllas i på omslagen. Lärare kommer också uppmanas att ange datum för granskning alternativt hänvisa på tesen till kurshemsida där datum ska finnas.

  • Exjobbsprintning

All printning av exjobb ska gå via Studieexpeditionen. Ingemar i vaktmästeriet ska också vara informerad om detta.

  • Litteraturbeställning

Frågan skjuts upp till nästkommande möte

  • Opponentskap - vad händer till hösten?

Oklart om det går att få till en funktion i Ping Pong där studenter har möjlighet att ta/få kontakt med varandra om redovisning/opponentskap och om möjligt kunna boka ett datum. Finns en möjlig funktion i Studieportalen? Arne Linde kontaktar Peter Lundin angående Ping Pong.

  • Sommarlunch?

Förslag på gemensam lunch i vecka före midsommar