GruAdmMaj2010

Närvarande: Christer Carlsson, Kerstin Germundsson, Sven Knutsson, Victoria Ewers. Meddelat frånvaro: Ana Bove, Rebecca Cyrén, Johan Thörnblad samt Katarina Lundqvist. Frånvarande/oklart: Rolf Snedsböl, Morten Fjeld

Agenda

1. (Kerstin) Angående studenters rättsäkerhet anonyma tentor Johanneberg& Lindholmen: Har vi skyldighet att meddela studenter vars namn + foton (studenter som ej visat leg) vid ett antal tillfällen hamnat i tentakuvert till lärare? Gäller de som skickas till inst m. internpost - oklart hur det är när lärare hämtar själva. Kerstin har tidigare via Eva P förgäves sökt kontakt m UR för diskussion i frågan.

2. (Kerstin) Angående studenters rättssäkerhet - tentabetyg till Ladok i tid: Vem har ansvar för att informera examinator ang. ansvar för att skriva på rättningsprotokoll och arkivlistor i tid?

3. Information från Christer

4. Övriga frågor


MINNESANTECKNINGAR

Närvarande: Christer Carlsson, Kerstin Germundsson, Sven Knutsson, Victoria Ewers. Meddelat frånvaro: Ana Bove, Rebecca Cyrén, Johan Thörnblad samt Katarina Lundqvist. Frånvarande: Rolf Snedsböl, Morten Fjeld

1. Mötet föreslår rutinen att studieadministratör vid upptäckt meddelar centrala Tentamensadministrationen med cc till VPrf. Tentamensadmin anses äga frågan.

Problem med helt anonyma tentasvar: Mötet tar i samband med detta även upp tillfällen då lärare upptäcker tentamenssvar där studenten missat att fylla i både anonym kod och ID-uppgifter på den särskilda fliken.

Ökat fuskande?

Vidare påpekas en ökad fuskfrekvens efter införandet av anonyma tentor. Vem äger att det reds ut? Institutionens lärare måste få information om detta. Har till exempel lärare rätt att avhysa avstängda studenter? Chalmers riktlinjer för detta gäller även för våra GU-studenter: http://www.chalmers.se/sections/ar_student/regler_och_riktlinje/disciplinstadga

2. Påskomtentor ej slutrapporterade ännu av någon lärare. Vem har ansvar? Mötet meddelas av VPrf att han kontaktar läraren ifråga samt tar hand om att informationen går ut att examinator har ansvaret.

3. Betygsrapportering av kandidatarbeten går enligt plan. I övrigt mycket med ansökningar till masterprogrammen.

Övrigt: Sven nämner att Katarina L måste få back-up i början av ht ang exjobbs-presentationer.

Mötet tar upp problem med att Chalmers-studenter vars kursregistrering startar i mitten av en termin ej förs över automatiskt via Ping-Pong. Denna fråga får vb till Studentcentrum samt ping-pongATchalmers.se

Sven Knutsson meddelar lärare att verkligen kontrollera D&IT:S rutiner för examensarbete med tanke på alla arbeten som ska betygsrapporteras nu.

Mötet avslutas. Nästa möte planeras till början av höstterminen.

Vid tangenterna: Victoria