GruAdmMaj2011

Agenda

  • Presentation av "Vad vi gör & vem gör vad" i studieadministrationen & studievägledning utifrån befintliga resurser
  • öppna sidor i GUL och Ping pong