GruAdmMar2009

Agenda

  • Kursplanedatabas GU

Marjatta Rehnqvist, ansvarig för kursplaner vid IT-fakulteten, informerade om att GU ska införa en kursplanedatabas. Hon har ingått i referensgruppen för projektet. Fördelarna med en kursplanedatabas är bl.a. att kursplanerna finns på ett gemensamt ställe samt att man i administrationen kring kursplaner slipper hantera och skicka wordfiler mellan berörda eftersom kursplanetexten skrivs in direkt i databasen. Förutsättning för att lägga in uppgifter i kursplanedatabasen är att man ska ha ett x-konto. Detta är lite problematiskt eftersom alla Chalmersanställda lärare på institutionen saknar ett sådant. För att skapa ett x-konto tar GU ut en avgift. Eftersom det innebär en extra kostnad behöver institutionen besluta vilken/vilka som ska lägga in uppgifter i kursplanedatabasen. Åsa och Tina är anmälda som testare av systemet. Kursplanedatabasen kommer att användas från maj 2009.

  • Kursinfo

AB informerade om nyheter och förändringar vad gäller kurser inför nästa läsår (gäller Avd för Datavetenskap och Avd för programvaruteknik). Informationen finns inlagd i STURE.

  • Övriga frågor

Kursutvärderingar: Resultaten från kursutvärderingar för samlästa kurser läggs upp på Chalmers Studieportal. Tina undrade om GU-studenter kan komma åt dessa eller behövs det ett specifikt login? Resultaten är tillgängliga för GU-studenterna genom deras CID.

Urkund: Marjatta informerade om Urkund. Det är ett verktyg för att kontrollera och upptäcka plagiat. Studenterna skickar t.ex. in sitt exjobb för kontroll till Urkund. Lärare går sedan in där och tittar på sökresultatet. Beslutet om det är ett plagiat eller inte är examinatorns.