GruAdmMar2010

Agenda

  • Dubbeltentamen - ett fuskfall?

Rolf S tar upp ett studentärende som han haft i samband med en tenta. Ärendet handlar om en "dubbeltentamen" som blivit godkänt av tentamensadministrationen. Problemet består i att de tentor som studenten uppgett skulle krocka är tenta för samma kurs. Kursen det gäller är MOP, som studenter från olika program läser. För att tydliggöra detta har Chalmers beslutat att ge kursen olika koder. Att det skulle röra sig om samma kurs har inte uppmärksammats vid tentamensadministrationen. Därför har studenten kunnat hämta ut tentan på fm och under lunchen haft tillgång till den tenta han på eftermiddagen skulle göra. Vid utskrift från Ladok framgår att studenten verkar satt i system att ta poäng på samma kurs, rapporterat på olika koder. Rolf ställer frågrna: Vem har ansvariet för att kontrollera och stoppa sådant här? Har Chalmers möjlighet att stoppa sådana fall? Är detta att betrakta som fusk? CC menar att institutionen bör föra fram problematiken med olika koder för samma kurs och vad det kan leda till, till ansvariga vid studentcentrum. CC kontaktar Programansvariga.

  • Exjobbsblanketten

Kerstin G tar upp frågan om vilken kurskod som gäller för exjobb på 60 hp. I samband med detta konstateras att exjobbsblanketten behöver uppdateras med den nu rätta exjobbskoden: DATX60. Sven K kontaktar Eva Axelsson om detta.

  • Information om publicering av exjobb

Victoria E informerar om GU och Chalmers systemen för publicering av exjobb: GUPEA (GU) och CPL (CTH). Institutionen har juridisk/avtalstext om digital elektronisk publicering som studenter kan godkänna eller inte. Endast de exjobb som har avtalstexten i sitt exjobb blir tillgänglia i fulltext. Nu finns poster i GUPEA och CPL för institutionens Masteruppsater och magisteruppsatser för året 2009.

  • Övriga frågor

Inga övriga frågor