GruAdmNov2010

Minnesanteckningar

Närvarande: Christer C, Pelle E, Ana B, Sven K, Victoria E, Johan T, Katarina L, Axel P.

Studieadministration och GU-studievägledning inför VT11 - särskilt gällande avd SE

Nästan 400 st nya GU-studenter kommer från VT11 höra till D&IT:s nya avdelning Software Engineering. I arbetsplanen över den ökade arbetsbelastningen för GU-studievägledning och studieadministration återstår ett antal frågor att lösa.

Till exempel:

* Vem ersätter motsvarande funktion som Kari W på ITIT har som antagningsansvarig?

(Konsultera Kari ang processbeskrivning, omfattning, innebörd. Start asap.)

* Studentinformation på webben: Sidansvar för D&IT:s GUL-sidor och D&IT:s hemsida? Se material från möte med ITIT:s studieadm. för tips.

(Fakultetens GU-programsidor sköts av Catharina Jerkbrant.)

* Kursregistrering inför VT11 av SE-programstudenter görs hädanefter av studieadministratör, förkunskapskrav kontrolleras i samarbete med programansvariga (Helena och Miroslaw).
* GU-Studievägledare kommer fr VT11 behöva arbeta på Lindholmen minst 50% av tiden. Arbetsrum m.m?

Ang. alla kurser på D&IT:

* GU-kursplansadministratör?

Idag fortfarande samma akuta lösning sedan maj 2010: Victoria, _ovanpå_ heltidstjänst (vik. för Åsa + ansvar studieexp). Exempel på konsekvens: 1-2 månaders backlog > konstant övertid men ändå spruckna deadlines > De nya kurstillfällena fanns ej införda i studera.nu i tid. SE-studenterna har därför inför VT11 fått söka på gamla ITIT-kurskoder så gått det går, men därefter måste vi på studieadm omregistrera studenterna rätt! (SE har enl. uppgift ändå varit mkt nöjda med stöd i kpl-arbetet denna omgång. Mkt glädjande m tanke på omständigheterna.)

* Vem övertar adm. av kursassistenter (labb-handledare) till grundutbildningen efter Pelle E?

(På avd SE adm lärarna detta själva i lärarlag som arb bra ihop.)
Ana B har talat med Björn v S om stöd att lägga tillbaka uppgiften på lärare. Adm. chef stöder detta. Få lärare gör det själva idag. En del gör det till "hälften". Pelle E som har haft hand om uppgiften upplever det som lätt gjort.

Man konstaterar att Dig&Dat är ett stort block med stort behov av kursassistenter.

* Stöd till masterkoordinatorer såsom kursutvärderingar, masterantagning VT11 och framåt?