GruAdmOkt2008

(fokus på Lindholmen och lokaler)

Möjliga ämnen:

 • Förra mötet - frågor som behöver följas upp?
 • Uppföljning av GruAdm, finns protokoll, beslut o dyl?
  • Förslag att man gör anteckningar här
  • Beslut markeras tydligt
 • Diskussion: PJ + OT tycker att det är viktigt att möten dokumenteras. Rekommendation ta anteckningar direkt på möte. Ska GruAdm finnas kvar? Ta upp denna fråga på nästa möte.
 • Hur fungerar adm. stöd för lärare / SR / studenter på campus Lindholmen
  • Hur det bör fungera enligt http://www.adm.chalmers.se/Intern/salsbokning.html och http://www.adm.chalmers.se/Intern/schema/
   • Rebecca bokar för GU samt labsalar för D&IT
   • Allt annat bokas av respektive studentcentrum
   • Undantag ITU, där läraren kan boka själv
    • I IT-universitets lokaler kan läraren boka själv. Lokalerna finns inte i TimeEdit. Rutinerna mellan ID och studentcentrum bör ses över. Hur ofta är von Neumann bokad av grupper med 30+ deltagare? Frågan undersöks.
  • Stämmer detta med verkligheten?
   • Ja huvudsakligen. Studentcentrums bokningar behöver dock kontrolleras. Detta görs ibland av Rebecca. Det är inte uppenbart hur gången är och att det fungerar.
  • Vilket adm stöd finns på Johanneberg?
 • Lokalkostnader / bokning etc. (på Lindholmen, men även allmänt)
  • Hur kan dettta överblickas?
   • AB får en lista av Rebecca någon gång per läsperiod. Dessa uppgifter hämtas ur TimeEdit.
   • Samverkan mellan institution och studentcentrum avseende att rätt lokaler bokas fungerar sådär.
 • Adm. stöd för MPK (allmänt)
  • Vilket stöd finns nu och var finns det beskrivet?
 • Tekniskt stöd / egna lablokaler (både Lindholmen och J-berg.)
  • Hur fungerar det på datateknik som har längst erfarenhet?
 • Finns information för lärare och studenter om rutiner inom grundutbildningen lätt tillgänglig?
 • Diskussion om framtida hantering av exjobbsredovisningar. Erland är ansvarig för detta.