GruAdmOkt2009

Agenda

  • Exjobb

Gammal information ligger ännu ute på vår hemsida. Information om nya rutiner till studenter, företag och lärare kommer att läggas ut på vår hemsida under hösten. Lärarinformationen med processbeskrivning kommer att läggas på våra interna sidor. Ana föreslår att exjobb blir en punkt på nästa GruKom. Sven K och Eva Axelsson bör närvara då också. Förslag på att man vid detta möte också klargör ansvarsområden när det gäller exjobb.

  • Opponentskap

Ingen info

  • Litteraturbeställning

Idag beställer Rebecca all litteratur efter information från lärare samt lägger upp litteraturlistor på vår hemsida. Upplever att det är svårarbetat eftersom flera lärare inte anger i tid/inte svarar på vilken litteratur som man kommer använda i kursen. Beställningsproceduren är väldigt enkelt och borde kunna skötas av lärarna själva. Förslag från Ana efter diskussion att lärarna från läsåret 10/11 beställer litteraturen. Vi är skyldiga att göra litteraturlistor tillgängliga för studenter. Vem som ska ansvara för att sammanställa dessa och vart de ska finnas får kollas upp. Ana för frågan vidare.

  • Övriga frågor

Kurshemsidor: Deadline för detta är 3 veckor innan kursstart