GruAdmSep2010

MINNESANTECKNINGAR

Närvarande: Johan T, Victoria E, Katarina L, Rebecca C, (Christer C), Axel P

1. Bemanning studieexpeditionen:

Oktober-januari bokas Anette Kolster vid behov för rapportering av CHT-betyg. Katarina L gör dess GU-motsvarighet.

2. Förslag finns om ommöblering av studieexpeditionen Johanneberg till något luftigare och tona ner frontdisken som dominerar första intrycket. Tygdekoration på disken kan vara en annan lösning. Växter önskas också. Lindholmens studieexpedition måste dock prioriteras i nuläget. Rebecca håller i det. Man planerar för gemensam lärar- och studentservice och tittar på tidsschemat hur möjlighet ser ut att kunna öppna i januari 2011.

3. Förslag om gemensam mejl-box till Studieexpeditionen antas.Arne L och/eller ITS kan hjälpa oss med detta så att den är i drift från 1 november. (Enligt modell som de har på Studentcentrum.)

4. Angående "provtentor": Kan man lägga upp teser i ett online-arkiv? Frågan är något känslig, man vill att studenter ska läsa kurslitteratur i första hand, inte bara plugga på provtentor. Samtidigt måste institutionen tillhandahålla teser + svar. Frågan bordläggs med konstaterandet att dagens service med teser på DC är god nog.

5. Angående service med kopiering av tentateser: Vilken servicenivå ska studieexp. ha inför tentaperioderna oktober och december? Christer eller Axel mejlar lärarna att de bör kopiera själva pga hög arbetsbelastning vid expeditionen.

6. Förslag om att inbjuda studieexp. vid Matematiska Vetenskaper på lunchmöte antas. Victoria skickar inbjudan.