GruKomFebruari2008

Agenda för GruKom möte 080201, 10.15-12.00

(Tyvärr kunde inte Rebecca vara med på mötet ev. brister i anteckningarna får skyllas på mig. /Patrik)

 1. Kursutbud 08/09 - snart fixerat i Chalmers portal
  • Olof: Mycket nytt som ny studierektor.
   • Adm kring kursportal: utb.sekr. (Börje Johansson resp. Victoria Nilsson Lissvall).
   • MDI/ID nedlagt så gränssnittet blir renare framöver - Börje har med alla kurserna i ID inför 08/09.
  • Arne:
   • vi vill kunna ändra oftare i portalen - vi måste be om det centralt igen (exempelvis byte av examinator)
  • Ana:
   • Bio.inf. fortfarande ej klart (men PA resp. examinator vet vad som borde göras).
   • ProgLang-dubblering i BSc+MSc-variant ifrågasatt (se mer nedan)
  • Patrik:
 2. Vem gör vad i den nya strukturen (en inst., 3 sr, 5 avd)
  • Sture: Olof vet ej vad den har hand om:
   • studenttal, kurser, uppföljning och planering av lärartjänsgöring
   • dokumentation av tabeller + vanliga sökfrågor har Ana
 3. Kompetensförsörjning - kartläggning
  • Deadline för processen: sista april (för att kunna ge prefekt underlag till VP-dialog och femårsplan). Avd.cheferna bör ta upp detta i medarbetarsamtalen.
 4. Lärarrep.
  • Vi beslutar ha två lärarrep. men god spridning över avd. Konkret: sr@cs söker en ny (inom SET) att ersätta Aarne (fast Ana själv är borta så Patrik får nog ta i det). Stig-Göran kvarstår terminen ut och sr@ce (Arne) hittar en kandidat inom NS att ta med från sista GruKom för denna terminen (som överlämning från Stig-Göran).

Diskussion om kursnivåer (Advanced / Basic) och ev. dubblering

Viktig principfråga - vi vill inte skapa en massa kopior och dubbla instanser av kurser.

MDI på MSc-nivå: nej, inte nu

 • saknas på GU-sidan (borde beslutats redan i november)
 • finns som förkunskapskav för ID -> litet behov på MSc-nivå
 • MSc-studenter får ta BSc-kurser

ProgLang på MSc-nivå: ja, men tveksamt

 • liknande arg. som för MDI, men
 • finns som obligatorisk kurs i FoCAL på MSc nivå
 • drar många kandidatstudenter redan i tvåan (ekon. bortfall)
 • finns på GU-sidan (beslutades redan i november)

Testing, Debugging & Verification på MSc-nivå: nej, inte nu

 • se MDI ovan
 • (bakgrund: SE&M-programmet inom ITIT är intresserad av att samläsa, men nivå resp. läsperiod är fel.)