GruKomFebruari2009

GruKom

Agenda

  • Exjobb på Data- och informationsteknik
  • Övriga frågor

Minnesanteckningar:https://document.chalmers.se/download?docid=1692605873