GruKomMaj2010

Agenda

  • Administration av projektkurser
  • Exjobbare och tillträde till inst
  • Information från Christer
  • Övriga frågor

Minnesanteckningar: https://document.chalmers.se/workspaces/chalmers/data-och/internt/grundutbildningskommitte/minnesanteckningar/varen-2010/100507