GruKomMars2011

Agenda

  • Budget - grundutbildning
  • Exjobb - betygskala
  • Information från Viceprefektsmöte
  • Övrigt
  • Programutveckling D-programmet 2012 (kl. 11.15)

Patrik Janssons presentation finns här: ÖGRU D DoIT

Minnesanteckningar: https://document.chalmers.se/workspaces/chalmers/data-och/internt/grundutbildningskommitte/minnesanteckningar/varen-2011/110315