GruKomSeptember2010

Agenda fre 10 sept 2010:

Närvarande: Christer Carlsson, Ana Bove, Morten Fjeld, Uno Holmer och Victoria E

Frånvarande: Rolf Snedsböl

 • Course reports (Ana)
  Do we want/need course reports? What is a valid report? How to deal with people who do not send (satisfactory) reports?

I denna fråga vill mötet även ha feedback från RS, så frågan bordläggs till nästa möte han medverkar.

 • Interaktionsdesign Lindholmen (Morten)
  Salsbokningar för ID. Hantering av Ex-jobb, ID.

Mötet konstaterar att ansvar för salsbokningar kommer från V11 ligga på ITIT i och med att avdelningen flyttar dit. Däremot vad gäller examensarbeten inom ID kommer de sannolikt för programstudenter även under V11 att registreras och rapporteras på D&IT.

 • Revidering GU-kursplaner inför nästa läsår (Victoria)
  Status, konsekvens av försening.

Den allvarligaste konsekvensen är att de för D&IT helt nya kurserna framför allt inom ämnet software engineering - men även ett par stycken nya kurser inom datavetenskap - inte blev sökbara. Revideringsarbetet av de drygt 100-talet kursplaner skulle ha varit klart i GUBAS senast 1 juni 2010 för att bli sökbara på studera.nu under höstens ansökningsperiod inför V11. Detta påtalade studieadministrationen och adm. chef i god tid, tyvärr brast det ändå i resurser våren 2010. Arbetet är först nu färdigt klart till 95%.

 • Kursutvärderingar masterkurser Lp4 VT10 (Victoria)
  ->Publicerade resultat finns här:

Advanced Software architecting, Agile Development Process, Algorithms, Artificial Intelligence, Compiler Construction, Language-based Security, Electronic Sys design project, Hardware description and verification, Human-centred design, Interaction design project, Unix Internals

 • Några ändringar bland kursansvariga inför hösten 2010?
  Av de nya lärarna från SET har Jörgen H, Miroslaw S och Robert F igång med kurser här under hösten. Någon mer?

Ej för Ht10. Inför V11 kommer som bekant många nya fra allt GU-anställda lärare till vår institution, inom avdelningen Software Engineering.

Vid tangenterna: Victoria