IT-fakultetensGruKom

Catarina skrev: Magnus vill ha förslag på representanter till en grundutb. kommitte och en forskarutb. kommitte, kan ni hitta lämpliga kandidater?

Begin forwarded message:

From: Magnus Bergquist <...@ituniv.se> Date: August 18, 2008 3:36:14 PM GMT+02:00 To: Catarina Coquand Cc: Jan Smith Subject: Grundutbildnings- och forskarutbildningkommitté

Hej Catarina

Hoppas du har haft en bra sommar.

Vill informera om lite diskussioner som jag haft tillsamman med Jan, Margaretha, Urban och andra på ITIT.

Tanken är att föreslå fakultetsnämnden (mötet 18/9) att inrätta en grundutbildningskommitté för att diskutera frågor som berör grundutbildningarna vid institutionerna. Det ska handla om t.ex. vilka examina som ska finnas, vilka kurser som ska ges, hur dessa hänger ihop vad gäller progression etc. Kommittén ska vara ett stöd till fakultetsnämnden.

Urban har tidigare haft möten med programledare för bachelor och i viss mån master på ITIT Lindholmen, men det bör finnas ett forum på fakultetsnivå för grundutbildningen så att ITIT och D&IT samverkar kring dessa frågor.

Det finns idag en forskarutbildningsnämnd på ITIT. Till fakultetsnämnden ska lämnas förslag att denna flyttas till (eller inrättas vid) fakulteten och döps om till forskarutbildningskommitté. Dagens forskarutbildningsnämnd innehåller representanter från ITIT och D&IT (Reiner Hähnle) och har i praktiken fungerat som ett organ för fakulteten, vilket med denna omorganisation blir tydligare.

Hoppas att du också tycker att detta är en god idé.

Jag vill gärna ha förslag på representanter från D&IT till grundutbildningskommittén (4 stycken) och ytterligare någon till forskarutbildningskommittén.

Bästa hälsningar Magnus