ITIT

ITIT = Institutionen för Tillämpad InformationTeknik

Liksom D&IT samt MV är ITIT en gemensam institution för Chalmers och GU.

På GU-sidan hör D&IT och ITIT (och inga andra inst.) till IT-universitetets fakultetsnämnd.