Overview

 • sr@cs; Lindholmen: rooms / working environment needs improvement
 • sr@cs; Bio: needs a more visible structure - and more income!
 • sr@cs; CSE-minor: should be formulated
 • sr@cs; GU: too few students
 • sr@cs; Stress: teachers over-worked
 • sr@cs; MSc theses: need proposals
 • sr@cs; SET MSc: some mismatch of competence with subject - review?
 • sr@cs; FoCAL: small courses?
 • sr@cs; SDCS: join with FoCAL in the longer term?
 • sr@cs; Common economic model for cse edu. needed
 • NDS; Stärka ämnet "networking" - kompensera för pensionsavgång
 • NDS; På sikt något mer inom "security"
 • NDS; Nya PhD-kurser i gränsområdet
 • NDS; 15hp-projekt önskas från studenter - handl. kap. är problemet
 • NDS; Skriva artiklar för att visa upp inför PhD-ansökan
 • FoCAL; Studentintresse av forsk.sem.: hur informera? Projektförslag?
 • FoCAL; Förbättra rekr. av internationella stud.
 • FoCAL; namndiskussion - vill byta till CS-ALL
 • FoCAL; öppna för en breddning av prog. eller sammansl. med SDCS
 • FoCAL; vad kan inst. göra för att hjälpa stud. skapa sociala nätverk
 • ID; Mål 2008: fler stud. än 2007, kurser med än högre kvalité
 • ID; Möjliggör breddad antagning (stud. med icke-teknisk bakgr.)
 • ID; Noggrann uppföljning
 • ID; regelbundna lärarmöten: öka samverkan och komm. inom prog.
 • ID; gör MDI (BSc) mer attraktiv för studenter
 • ID; samverkan med Vetenskapsfestivalen i Göteborg
 • SGL; vi vill arbeta för att öka attraktionskraften på h-ing-sidan. Arbete bör förslagsvis inriktas mot förnyelse och sökande efter gångbara inriktningar - ex vis elektronikkonstruktion, inbyggda system, datakom med nätverksinriktning, programvaruteknik....

 • IESD; minska adm. börda för MPK
 • IESD; noggrann uppföljning och konsolidering
 • IESD; utveckla en valfri kurs i samkonstruktion av hård- och mjukvara
 • IESD; få MC2 att utveckla en kurs i RF-teknik
 • IESD; ersätta KJ inom Digital Circuit Design
 • IESD; identifiera en "understudy" för varje kurs