PA

PA = Programansvarig

  • Hantering av ärenden gällande studenter med speciella krav för t ex slutbetyg eller examen