ProcessForChoosingCourses2013

Monika Råberg Hellsing, 2013-06-24:

Hej Jag skriver till er i rollen som delprocesskoordinator för Hantera kursval och registreringar. Under året som gått har processteamet gjort ett arbete för att kartlägga och förbättra de delprocesser som finns inom huvudprocessen Att utbilda. Hantera kursval och registreringar är en sådan delprocess. Den samlade dokumentationen för denna delprocess når du via Insidan på länken:

http://www.chalmers.se/insidan/SV/arbetsredskap/studieadministration/kursval-och

Mycket av dokumentationen och rutinerna riktar sig främst till personal på Student- och utbildningsavdelningen som arbetar operativt med kursval och registreringar, men på sidan finns också en länk till ett dokument som heter ”Förväntat antal studenter i kurser som ges hösten 2013” som kan vara av intresse för betydligt fler. I detta dokument kan man se status för hur många studenter som valt en kurs inför hösten (och från vilka program studenterna kommer). Dokumentet är upprättat den 11 juni vilket innebär att, förutom chalmersstudenternas val, så finns merparten av de inresande utbytesstudenternas val med. I beskrivningsfliken i dokumentet beskrivs dokumentets begränsningar. För tydlighetens skulle återges dessa begräsningar även i mailet nedan:

- De internationella masterstudenterna som tackat ja till sin plats syns i LADOK tidigt under våren. På många masterprogram görs ett överintag (man ser alltså för många internationella studenter i dokumentet på de masterprogram som gör överintag) - De betalande masterstudenterna som inte betalt sin avgift plockas bort från LADOK i början på juli (dessa ligger alltså med i filen nu och några kommer att försvinna) - Chalmeristernas masterval kommer inte in i LADOK förrän 22 augusti (man ser alltså inga av våra chalmersstudenter som skall börja årskurs 1 på master till hösten) - Sena kursval behandlas fram till den 11 juni (dessa finns alltså med i filen) - De inresande utbytesstudenternas kursval förs över den 11 juni från MoveOn till LADOK (merparten av dessa finns alltså med i filen) - Uppflyttning av programstudenter görs den 26 juni. Detta innebär att förväntade deltagare i obligatoriska kurser inte syns förrän då förutom i de fall kurserna har legat med i ett kursval (dessa finns alltså INTE med i filen) - Till masterkurser som inte är spärrade (merparten av masterkurserna på Chalmers) tillåts studenterna ändra sina kursval i samband med terminsregistreringen som sker under perioden 19 augusti - 9 september (det sker alltså en hel del ändringar i början av terminen)

Det finns alltså vissa begräsningar i vad dokumentet kan berätta, men för många kurser kan detta ändå ge en bra indikation på hur kursvalet har gått. Framöver (vid val inför våren 2014 o.s.v.) kommer vi att använda den här sidan för att kommunicera förväntat antal studenter i kurser.

Jag ber nu dig som är viceprefekt för grundutbildningen att kommunicera denna information till lärarna på din institution.

Jag ber dig som är administrativ chef att kommunicera informationen till studieadministratörerna på din institution.

Om ni har frågor på detta får ni (eller era kollegor) gärna kontakta mig!