ProgreCSE

One of the IMPACT MSc development projects 2007

Titel
Pedagogical Progression for the CSE Master Curriculum
Akronym
ProgreCSE

Områden - frågeställningar

Programutveckling - progression

Mål: kurser som bygger på varandra

Övergripande mål: Ökad kvalitet (djup och bredd) på lärandet inom masterutbildningen utan ökade resurser.

Anpassa masterprogram till CDIO (tänka ut (Conceive), konstruera (Design), driftsätta (Implement), använda (Operate) verkliga system och produkter).

Genomförande: Samordna kurser, prioritera inom programmet, formulera röd tråd

Ge en helhetsbild av programmet tidigt i utbildningen. Tydliggör var i programmet olika kunskaper / färdigheter introduceras, fördjupas och används. Utveckla samarbetet mellan lärarna inom lärarlaget. Utnyttja olika studentkategoriers varierande bakgrund till förbättrat lärande i tvärfunktionella team.

Mervärde

Bättre lärande - studenterna når längre, blir mer motiverade. Mer utbyte av idéer inom lärarlaget. Programmet blir mer attraktivt. Bättre helhetssyn, bättre anställbarhet.

Begärda projektmedel: 540 kSEK

Utgifter: -

Partners:

  • Integrated Electronic System Design (IESD),
  • Interaction Design (ID),
  • Software Engineering and Technology (SET)

Personal - personalkostnader

Preliminär bemanning:

  • 20% Lars Bengtsson,
  • 10% Olof Torgersson,
  • 10% Staffan Björk,
  • 10% Sven-Arne Andreasson,
  • 10% Sibylle Schupp,