Statistik

Budget 2010

Sammanfattning av grundutb.budget 2010 för D&IT på Chalmers (ej GU)

  • Total intäkt ca 56Mkr varav 28Mkr BSc + 28Mkr MSc. (För 2009 var budgeten 2.4Mkr större.)
  • Totalvolym ca 1000 studentår (HST) varav ca 180 stud. * 3 år på kandidatnivå och 240 stud. * 2 år på masternivå
  • Vi erbjuder 485hp = 8 studieår med kurser på kandidat+högsk.ing.nivå – snittstorlek 67 stud/kurs
  • Vi erbjuder 609hp = 10 studieår med kurser på masternivå – snittstorlek 47 stud/kurs

Kommentar för de två sista punkterna: beräkningen av poängsumman innehåller ett undantag: jag har delat upp Msc-nivåexjobben i 6 virtuella exjobbskurser och kandidatexjobben i 2 virtuella exjobbskurser (en per program).

LevelHSTHPRMkr
BSc53844427.8-3% jmf. 2009 (HST)
MSc47740628.3-11% jmf. 2009 (HST)
Tot101584956.1-7% jmf. 2009 (HST)

Källa: http://document.chalmers.se/doc/304195296


Budget 2009:

Chalmers:

LevelHSTHPRMkr
BSc55346327.7+0% jmf. 2008 (HST)
MSc53345930.8+17% jmf. 2008 (HST)
Tot108692258.5+7% jmf. 2008 (HST)

Källa: https://document.chalmers.se/workspaces/chalmers/administration-och/planering-och/planeringsanvisningar/3-grundutbildning/3-4-preliminar1529/institutioner3727/37-data-och

Study results 2008:

Chalmers:

LevelHSTHPR
BSc554449-10% jmf. 2007
MSc456393+19% jmf. 2007
Tot1010842+1% jmf. 2007

Based on Chalmers central follow-up of the education under 2008:

Study results 2007:

Chalmers:

LevelHSTHPR
BSc618,4490,3
MSc384,5330,4
Tot1002,9820,7

Based on Chalmers central follow-up of the education under 2007: