StudenttalHT2008

Årets prognos (samt förra årets utfall inom parentes)

Prog.BSc 1BSc 2BSc 3Prog.MSc 1MSc 2Komm.
CS36(36)~<19 CS22(32)15?
GU utbyte    14(12) 
IT86(79)81(55)62(59)ID53(32)30?Kraftig ökning av lokala studenter
    SET64(66)60?
D1059593FoCAL31(23)20
    SDCS23(16)15
    NDS68(49)47
E78(74)5745IESD50(37)35
Chalmers utb.    ? ( ?)
    Tot MSc325(267) Totalen +22, ID kraftigt förstärkt
d40(35)3035   Justerat efter uppropet 080819
e34(25)1933   Justerat efter uppropet 080819

Detaljer:

080913: Registrerade efter två veckor på MSc: https://document.chalmers.se/workspaces/chalmers/administration-och/studieadministration/internt/antagningsstatistik-h08/master-h08-registrerade6025 080826: Börje:

 	08/09	07/08
 IT1	86	79
 IT2	81	55
 IT3	62	59

Kurser period 1 2008/09

 Chalmers		 Reg ht07
 1; TMA235	Matematisk introduktionskurs IT		 97	 82
 1; TDA615	Datorintroduktion IT			 98	 84
 1; EDA432	Digital- och datorteknik IT		 97	 86
 1; TDA545	Objektorienterad programvaruutv…	 99	 93

 2; EDA496	Grundläggande software engineering	127	168
 2; MVE045	Matematisk analys IT			 81	 74
 3; FFY621	Fysik för ingenjörer IT			 20	 34
 3; ITS022	Teknik för ett hållbart globalt ...	 84	110

 4; EDA386	Internet technology			 68	 83
 4; EDA263	Computer security			 90	115
 4; DAT060	Logic in computer science		 28	 66
 4; TIN092	Algorithms				 89	107
 4; EDA397	Agile development processes		 49	 76
 4; TDA361	Computer graphics			 37	 52
 4; TDA491	Graphical interfaces			 48	 43
 4; DAT125	Physical computing			 31	 34

 5; DAT145	Advanced topics in networks ...		 33	 -
 5; EDA122	Fault-tolerant computer systems		 50	 -
 5; TDA261	Frontiers of programming languag...	 4	 9
 5; DAT140	Types for programs and proofs		 5	 -
 5; TDA292	Software engineering using form...	 21	 -

 5; TDA183	Models of computation			 12	 9


 565 = 28+31+90+68+49+37+48+89+5+33+50+12+4+21
 282 stud 2008

 764 = 66+34+115+83+76+52+43+107+9+9
 297 stud 2007

080814: Paula: Statistik från vissa prg.

080813: Patrik: Detta är baserat på data från Chalmers centralt 080804 (ur dokumenthanteringssystemet + korrigering för 2007 års utfall. (Jag räknar här med att 32% av de internationell antagna dyker upp.)

080813: Lars:

 d2: 30   d3: 35
 e2: 19   e3: 33
 D2: 95   D3: 93

080813: Ida: Här kommer senaste genomgången av vad vi kan vänta oss inför terminsstarten:

 • N1COS, Datavetenskapligt program H08

Antal som tackat ja efter sista urvalet: 49 studenter, varav 6 kvinnor Av dessa har hittills 26 bekräftat för mig att de kommer.

 • N2COS, Computer Science Master's programme, H08

Antal som tackat ja efter sista urvalet: 15 studenter, varav 3 kvinnor Av dessa har hittills 9 bekräftat för mig att de kommer.

 • Dessutom får vi nöjet att ta emot 14 utbytesstudenter!

Av dessa är 7 från Tyskland 4 från Spanien 1 student från vardera Slovenien, USA samt Island