VPID20092013

2.1. Grundutbildning

Mastersprogrammet Interaction Design startade 2007 efter att i andra former beskrivits sedan 2002. Inför 2008 är målsättningen att få fler studenter än 2007 samt att genomföra kurserna med än högre kvalité. Som del av detta kommer arbete läggas på att överkomma de administrativa problem som omöjliggör studenter med icke-teknisk bakgrund att bli antagna till utbildning. När det gäller kvalitésförbättring kommer det bl.a. att genomföras noggrann uppföljning av programmets samtliga kurser för att lokalisera och eliminera eventuella problem. Regelbundna lärarmöten kommer även hållas att hållas för att öka samverkan och kommunikation inom programmet.

En annan målsättning är att följa upp hur kursen MDI på grundnivån kan göras mer attraktiv för studenter. Ur ett rekryteringsperspektiv, både för att locka nya studenter och underlätta för existerande att få kontakt med industri kommer utbildningen synliggöras genom samverkan med Vetenskapsfestivalen i Göteborg.