FP /

FunctionalFEEC

Implementation of finite element exterior calculus in a functional programming language

Informal project page for a project funded by the ICT area of advance at Chalmers with 250kkr (during 2015).

People involved:

  • Anders Logg (project leader)
  • I. Lobo Valbuena (amanuens ~= student research assistant, 2014-10-01/2015-06-30)
  • S. Pfreundschuh (amanuens ~= student research assistant, 2014-10-01/2015-06-30)
  • Mary Sheeran
  • Patrik Jansson

Anders Logg, Mary Sheeran och Patrik Jansson har från styrkeområdet IKT (DaSa) prel. beviljats 250 kkr till ett gemensamt projekt på temat "Implementation of finite element exterior calculus in a functional programming language". Bakgrunden är ett nytt spännande forskningsfält inom finita elementmetoder (finite element exterior calculus) som är av intresse från både ett matematiskt och datavetenskapligt perspektiv, samt en önskan att stärka samarbetet mellan datavetenskap och matematik på Chalmers.

Repository: