GU /

Email

E-post, x-användare och cid för GU-anställda

(vid IT-fakulteten, Data- och informationsteknik och Tillämpad informationsteknologi)

IT-fakultetens kansli 2013-03-11 Margaretha Jansson

Vid anställning vid Göteborgs universitet genereras automatiskt en användaridentitet – x-konto och en e-postadess, förnamn.efternamn@gu.se

X-kontot används för att nå olika funktioner på Medarbetarportalen, främst egenrapporteringen för lönesystemet inkl reseräkningar (Palasso) och fakturahantering. Om du inte fått något lösenord eller tappat bort det, kontakta personalhandläggare Ann-Britt Karlsson. (Margaretha Jansson kan också hjälpa till.)

IT-fakulteten och dess institutioner får sin IT-support från Chalmers IT-service (ITS). Alla, även GU-anställda, får därför ett CID (chalmers-id) och en e-postadress cid@chalmers.se

För GU-anställda vid vår fakultet och institutioner skapas ett alias till chalmersadressen som möjliggör att vi kan synliggöra Göteborgs universitet och vår identitet som GU-anställda. För Data- och informationsteknik innebär det förnamn.efternamn@cse.gu.se och vid Tillämpad informationsteknologi förnamn.efternamn@ait.gu.se. Denna adress sätts automatiskt som avsändaradress vid användning av Chalmers mailserver.

Kalenderfunktionen i Exchange (mailservern) fungerar på samma sätt för förnamn.efternamn@xxx.gu.se, som för chalmersadressen (eftersom det är ett alias).

Om man inte vill läsa jobb-posten i två olika brevlådor, kan man få sin GU-brevlåda omdirigerad till chalmersbrevlådan. Skicka ett mail till margareha.jansson@itfak.gu.se och ange namn och chalmers-cid.

IT-fakulteten SE 412 96 Göteborg Besöksadress: Lindholmsplatsen 1 031 786 0000, 031 772 4899 (fax)

www.itufak.gu.se e-post: margaretha.jansson@itfak.gu.se