IMPACT goals / mål

1Develop internationally competitive Master’s Programmes with clear goals for improving the knowledge and competence of students.Utvecklade konkurrenskraftiga masterprogram med klara mål för studenternas kunskap och kompetens.
2Coordinate the Master’s Programmes with Bachelor-, Bachelor Engineering- and other Master’s Programmes and with graduate schools in a clear and well structured way.Kraftfull och koordinerad samordning av masterprogram med kandidatprogram (civ.ing.) högskoleingenjörsprogram, andra masterprogram samt med forskarskolor.
3Improve the connection within programmes by means of well defined learning outcomes and more visible common themes in the programmes.Förstärkt koppling inom sammanhållna (målstyrda kurser-program) utbildningar och områden - förstärkt röd tråd i utbildningarna.
4Deliver all programmes and courses in English, using a pedagogy designed for active and life-long learning.Pedagogisk (aktivt och livslångt lärande) upplagda program/kurser med engelska som undervisningsspråk.
5Ensure that the issues of diversity and sustainable development are considered in the delivery of the master’s programmes.Säkerställande att genusfrågor och frågor som rör hållbar utveckling beaktas i masterprogrammen och dess struktur.
6Strengthen the teachers’ competence in terms of pedagogy and English communication.En kraftfull kompetensförstärkning vad gäller undervisande personal (pedagogik och språk).
7Provide new learning resources in English that are more than mere translations of existing material.Väl utvecklat kursmaterial anpassat för undervisning på engelska (inte enbart översatt).
8Set up a format for feed-back from important stakeholders.Utvecklade former för feedback från viktiga avnämare.
9Design a system of assessment for the Master’s programmes to be used in long term quality assurance.Uppbyggda former/metoder för utvärdering/uppföljning av masterprogram samt av utvecklingsprocesser baserade på dessa utvärderingar.
10Set up common arenas for experience sharing and/or other means of support for the promotion of pedagogical development.Utvecklade arenor för kunskapsöverföring och annat liknande stöd för pedagogisk kunskapshantering.
11Institute adequate administrative routines for programme support and, for example quality assured admissions.Väl fungerande administrativa rutiner för programstöd - kvalitetssäkrad antagning osv.

In English

 • 1. Develop internationally competitive Master’s Programmes with clear goals for improving the knowledge and competence of students.
 • 2. Coordinate the Master’s Programmes with Bachelor-, Bachelor Engineering- and other Master’s Programmes and with graduate schools in a clear and well structured way.
 • 3. Improve the connection within programmes by means of well defined learning outcomes and more visible common themes in the programmes.
 • 4. Deliver all programmes and courses in English, using a pedagogy designed for active and life-long learning.
 • 5. Ensure that the issues of diversity and sustainable development are considered in the delivery of the master’s programmes.
 • 6. Strengthen the teachers’ competence in terms of pedagogy and English communication.
 • 7. Provide new learning resources in English that are more than mere translations of existing material.
 • 8. Set up a format for feed-back from important stakeholders.
 • 9. Design a system of assessment for the Master’s programmes to be used in long term quality assurance.
 • 10. Set up common arenas for experience sharing and/or other means of support for the promotion of pedagogical development.
 • 11. Institute adequate administrative routines for programme support and, for example quality assured admissions.

På svenska

 • 1. Utvecklade konkurrenskraftiga masterprogram med klara mål för studenternas kunskap och kompetens.
 • 2. Kraftfull och koordinerad samordning av masterprogram med kandidatprogram (civ.ing.) högskoleingenjörsprogram, andra masterprogram samt med forskarskolor.
 • 3. Förstärkt koppling inom sammanhållna (målstyrda kurser-program) utbildningar och områden - förstärkt röd tråd i utbildningarna.
 • 4. Pedagogisk (aktivt och livslångt lärande) upplagda program/kurser med engelska som undervisningsspråk.
 • 5. Säkerställande att genusfrågor och frågor som rör hållbar utveckling beaktas i masterprogrammen och dess struktur.
 • 6. En kraftfull kompetensförstärkning vad gäller undervisande personal (pedagogik och språk).
 • 7. Väl utvecklat kursmaterial anpassat för undervisning på engelska (inte enbart översatt).
 • 8. Utvecklade former för feedback från viktiga avnämare.
 • 9. Uppbyggda former/metoder för utvärdering/uppföljning av masterprogram samt av utvecklingsprocesser baserade på dessa utvärderingar.
 • 10. Utvecklade arenor för kunskapsöverföring och annat liknande stöd för pedagogisk kunskapshantering.
 • 11. Väl fungerande administrativa rutiner för programstöd - kvalitetssäkrad antagning osv.