MasterSelfEval

Självvärdering av Masterprogrammen 2009

Länk till självvärderingsenkäten

Status 091013

Inst.Svar/AntalSvar finnsSvar saknas
KB4/4MPMNT MPBIO MPCBS MPISC
I4/4MPSCM MPMEI MPQOM MPBDP
MC23/3MPMPE MPNAN MPMIC
PPU3/3MPPDE MPPEN MPDESDubbla svar från MPDES!
A2/2MPDSD MPARC
TM2/2MPAME MPAUT
TF2/2MPAPP MPCAS
MTT1/1MPAEM
Sjö1/1MPNAV
R21/1MPRSS
FF1/1MPPHY
S21-3/3MPBME MPCOM MPSYS -- ett gemensamt svar
D&IT3/6MPALG MPNET MPDCSMPIDE MPIES MPSEN
EoM2/4MPSES MPECOMPEPO MPEMA
BoM2/4MPDCF MPSOVMPSTR MPGEO
ITIT1/?ISD
MV0/2 MPENM MPBIS

Status 090912 (efter deadline för "morot")

Inst.Svar/AntalSvar finnsSvar saknas
KB4/4MPMNT MPBIO MPCBS MPISC
I4/4MPSCM MPMEI MPQOM MPBDP
MC23/3MPMPE MPNAN MPMIC
A2/2MPDSD MPARC
TM2/2MPAME MPAUT
TF2/2MPAPP MPCAS
MTT1/1MPAEM
Sjö1/1MPNAV
R21/1MPRSS
FF1/1MPPHY
S21-3/3MPBME MPCOM MPSYS -- ett gemensamt svar
PPU2/3MPPDE MPPENMPDES
D&IT3/6MPALG MPNET MPDCSMPIDE MPIES MPSEN
EoM2/4MPSES MPECOMPEPO MPEMA
BoM2/4MPDCF MPSOVMPSTR MPGEO
ITIT1/?ISD
MV0/2 MPENM MPBIS

Status 090819

Inst.Svar/AntalSvar finnsSvar saknasEv. kommentar
KB4/4MPMNT MPBIO MPCBS MPISC  
S23?/3MPBME MPCOM MPSYS Ett gemensamt svar
MTT1/1MPAEM 
Sjö1/1MPNAV 
TF1/2MPAPPMPCAS
A1/2MPDSDMPARC
MC21/3MPMPEMPMIC MPNAN
PPU1/3MPPDEMPDES MPPEN
I1/4MPSCMMPMEI MPQOM MPBDP
BoM1/4MPDCF?MPSTR MPGEO MPSOV
EoM1/4MPSESMPECO MPEPO MPEMA
D&IT1/6MPALGMPDCS MPIDE MPIES MPNET MPSEN
R20/1 MPRSS
FF0/1 MPPHY
TM0/2 MPAME MPAUT
MV0/2 MPENM MPBIS


Texten nedan handlar om 2008 års självvärdering (som avslutades hösten 2008).

Påminnelse 080613

Reminder: Instruktion för självvärdering av Masterprogrammen 2008

Detta är en påminnelse och lägesrapport efter en månad angående självvärderingen av masterprogrammen. (Se nedan för detaljer.) I korthet: VPref eller MPK bör utföra självvärderingen och fylla i denna enkät senast 080822.

Så här långt finns det nio svar av 44 och här kan resultatet ses om ni är nyfikna eller behöver inspiration för egna svar: (koden utelämnad av säkerhetsskäl)

Två resurser som kan vara nyttiga är utbildningsplanen samt "Programme description" för programmen. Utbildningsplanen hittas lättast här (om man kan programkoden):

(byt ut de tre sista bokstäverna för att få länken till andra masterprogram).

och alla "Programme description" finns samlade här:

Mvh,

Patrik Jansson (för IMPACTs projektledning)

Utskick 080512 till alla VPref.Gru

Instruktion för självvärdering av Masterprogrammen 2008

Inför Chalmers årliga uppföljning av överenskommelsen (ÖGRU) mellan program (PA) och institutioner (VPref.Gru) skall från och med 2008 varje masterprogram (MPK) genomföra en självvärdering. Som stöd för självvärderingen har vi (inom IMPACT-projektet) tagit fram en gemensam mall i form av en webb-baserad enkät i kursutvärderingssystemet. Tanken är att VPref.Gru och MPK träffas och går igenom de olika frågorna och fyller i enkäten innan ÖGRU-uppföljningsmötet med PA. Deadline för enkäten är fredag 080822 men det kan vara lämpligt att börja med denna självvärdering redan runt slutet av vårterminen. Det kan vara lämpligt att MPK också är med på (en del av) ÖGRU-uppföljningsmötet men det är inget måste.

Enkäten innehåller ett antal påstående som kommenteras med ett fritextfält och ett sammanvägt procenttal för i vilken mån det stämmer. Det är inte meningen att vi skall jämföra olika masterprogram baserat på dessa svar (skalan är för diffus för att göra detta på ett meningsfullt sätt). Tanken är dock att samma enkät skall användas nästa år så att varje MPK då skall kunna jämföra svaren och se vad som gått framåt. Årets svar kommer att sammanställas och återkopplas till PA, MPK, VPref för att vi lättare skall kunna prioritera mellan olika utvecklingsinstanser för masterprogrammen.

För att motivera och understryka vikten av att uppföljningen genomförs betalar IMPACT-projektet 5000 kr per masterprogram till institutionen om självvärderingen genomförts och redovisats senast 080822 i form av svar på enkäten.

Frågor om självvärderingen besvaras av undertecknad (från 080521).

Mvh,

Patrik Jansson (IMPACTs projektledning)

självvärderingsenkäten är baserad på självvärderingsmallen