Report2008Status

081202, 8.50 gäller följande slutliga status

 • 51 projekt rapporterade och klara (rapporter ännu ej granskade)
 • 2 ej rapporterade (MV, TM)
  • TillMek-HU1 är tillbakabetalt
  • MV-BIO2 skall betalas tillbaka

Tillbakadraget / återbetalt:

TMTillMek-HU1Hållbar utveckling av hybriddrivlinor

Ej rapporterat => pengarna måste återbetalas

MVMV-BIO2Strengthening of Bioinformatics and systems biology through collaborations.

081201, 10:15 gäller följande:

 • 51 rapporterade och klara
 • 2 ej rapporterade (MV, TM)
MVMV-BIO2Strengthening of Bioinformatics and systems biology through collaborations.
TMTillMek-HU1Hållbar utveckling av hybriddrivlinor

081109, 22:00 gäller följande:

 • 46 rapporterade och klara
 • 2 dispans till på måndag (2*A)
 • 5 ej rapporterade (FF, 2*MV, TF, TM)
 • (av 53 proj. totalt under 2008)
FFAQMAdvanced Quantum Mechanics
MVENM08Kraftfull samverkan av masterprogram med kandidatprogram
MVMV-BIO2Strengthening of Bioinformatics and systems biology through collaborations.
TFTF-standard1Samverkan
TMTillMek-HU1Hållbar utveckling av hybriddrivlinor

Dispans till måndag 081110:

ACoArchMasCooperating masterprogrammes in ArchitectureArkitektur
AUrbanUrban futures - Ethnical diversityArkitektur

081102, 22:10 gäller följande:

 • 44 rapporterade och klara
 • 3 dispans till på tisdag
 • 6 ej rapporterade
 • (av 53 proj. totalt under 2008)

Följande projekt var _inte_ rapporterade enligt portalen:

FFAQMAdvanced Quantum Mechanics
MVENM08Kraftfull samverkan av masterprogram med kandidatprogram
MVMV-BIO2Strengthening of Bioinformatics and systems biology through collaborations.
S2S2_BioengcompVidarutveckling av mastersprogram Biomedical engineering tillsammans med medicinteknisk industri
TFTF-standard1Samverkan
TMTillMek-HU1Hållbar utveckling av hybriddrivlinor

Dispans till måndag 081110:

ACoArchMasCooperating masterprogrammes in ArchitectureArkitektur
AUrbanUrban futures - Ethnical diversityArkitektur