Report2009Status

Styrgruppsbeslut 2009-12-17

Enligt beslut i IMPACT-styrgrupp 2009-12-17 har följande delprojekt fått "IG" (behöver komplettera sin rapportering senast 2010-01-08).

NoInst.Akronym + LänkKommentar
7FFASP 
13MTTDIVA+ 
17KBIndustri-MPMNT 
24SMTMPNAV-COS 
29MC2RIVStart 
30DoITRNIMPS 
32S2S2_RESPECT2 
34KBStrategy-MPISC 

Övriga 30 projekt är godkända.

Status 2009-12-08

Bara några få projekt saknar rapport. Alla tre har haft kontakt med PJ efter påminnelse och avser komma in med rapport senast onsdag 2009-12-09.

Inst.Proj.Kommentar
A4arch 
AASE 
MTTDIVA+Mycket material finns i IMPACT-boken

Status 2009-12-01 (efter deadline för rapportering)

Dessa projekt har fått en särskild påminnelse.

Inst.Proj.Kommentar
A4arch 
AASE 
EoMRatex 
FFASP 
MTTDIVA+Mycket material finns i IMPACT-boken
S2S2 COACHING 
S2S2 RESPECT2