Tolvhundra studenters åsikter om Chalmers masterutbildning

ClaesNiklasson,Projektledare:claesn at chalmers dot se
PerLundgren,Vice projektledare:per dot lundgren at chalmers dot se
PatrikJansson,Vice projektledare:patrikj at chalmers dot se

Chalmers, 412 96 Göteborg

Chalmers startade 2007 enligt Bolognamodell ett 3+2 system med kandidatexamen och masterexamen som tydliga delmål inom den betydligt mer traditionella civilingenjörsutbildningen. Denna reform fick till naturlig följd att alla avslutningar i form av masterprogram också blev engelskspråkiga. Chalmers rekryterar för närvarande ca 35 % av sina masterstudenter utanför Sverige, vilket är en medveten strategi för att uppnå en internationell studie- och campusmiljö. Detta är en av de mest genomgripande reformerna i modern tid av undervisningen vid Chalmers tekniska högskola och den innebär en stor omställning på flera plan för lärare och annan studiestödjande personal. De första studenterna tar examen våren 2009 vilket gör att en utvärdering utifrån studentperspektivet högst påkallad. En självvärdering från lärar/Chalmers-håll rapporteras i ett separat bidrag. Under maj 2009 genomfördes en stor studentenkät som skickades till alla registrerade studenter vid våra masterprogram. Enkäten var utformad i samråd med Karin Steffen och svarsfrekvensen blev ca 50%, vilket vi uppfattar som ett bra resultat för en webbaserad enkät. Resultatet ger stöd för uppfattningen att utbildningsformen fungerar väl överlag:

Studenterna ger mastersprogrammen klart överbetyg och en majoritet tycker att läromålen uppnåtts.

  • Lärarna får överlag gott betyg, vad gäller pedagogik och att undervisa med god engelska.
  • Studenterna är mycket nöjda med servicen på studentcentrum och med administrationen av sitt eget program och de känner sig också mycket välkomna till Chalmers.
  • Enbart 11 procent av studenterna anger att de sannolikt skulle välja annat masterprogram, om man fick börja om.

Mycket av informationen kan användas för intern analys av enskilda masterprogram i förhållande till Chalmers medelvärden och även för analys av skillnader mellan olika typer av studenter (internationella/svenska och kön). En vidare rapportering kommer att beskriva huvudresultaten av enkäten och hur dessa resultat kan bidra till kontinuerlig kvalitetssäkring av våra masterprogram.


Se även Claes presentation på läsårsavslutningen.