VPrefList

Listan på vilka som kan rapportera IMPACT-projekt 2009

(aktuell 20091004)

 • Birgitta Oscar (birosc, 2666, SoM administration)
 • Björn Engström (cosbe, 2252, Konstruktionsteknik)
 • Carl-Erik Janson (cej, 3682, Fartygsdesign)
 • Carl-Henrik Rune Fant (chf, 3557, Matematik)
 • Christer Carlsson (carlsson, 1038, Programvaruteknik)
 • Claes Niklasson (claesn, 3027, Kemisk reaktionsteknik)
 • Erik Ahlgren (ahleri, 5247, Energiteknik)
 • Eva Jacobson (evajac, 6083, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
 • Gert Persson (gerper, 5082, Avancerad oförstörande provning)
 • Göran Gustafsson (gorang, 1357, Produktutveckling)
 • Göran Hugo Nyman (f2bgn, 3259, Subatomär fysik)
 • Göran Wahnström (tfsgw, 3634, Material- och ytteori)
 • Inga Malmqvist (imalm, 2406, Arkitektur)
 • Lars Lindkvist (lali, 8616, Produktutveckling)
 • Lars Trygg (lartry, 1207, Operations Management)
 • Magnus Thomasson (mthomas, 5534, Radioastronomi och astrofysik)
 • Matts Heijl (heijl, 2392, Arkitektur)
 • Mikael Fogelström (fogelstr, 3196, Tillämpad kvantfysik)
 • Olle Nerman (nerman, 3565, Matematisk statistik)
 • Per Svensson (persve, 1233, Teknikens ekonomi och organisation)
 • Peter Folkow (folkow, 1521, Dynamik)
 • Sheila Galt (sheila, 1889, Fotonik)
 • Sven Erik Ragnar Järner (jarner, 3561, Matematik)
 • Tomas Mc Kelvey (mckelvey, 8061, Signalbehandling)

Om något är fel kan ni kontakt mig (Per.Lundgren).