ST /

Inventory

Inventory

(Mail sent to all ST-div. employees in May 2013.)

Institutionen är enligt lag skyldig att inventera sin utrustning, vilket inkluderar de datorer de anställda disponerar (såväl laptops som desktops). Det är inte tillräckligt med död räkning ("vi köpte datorn för ett tag sedan så då måste den väl finnas någonstans"); vi måste faktiskt kontrollera att vi har dessa maskiner och vet var vi har dem. De enda som kan göra det är ni själva. Var och en måste därför titta på bifogad fil [finns bara i brevet inte öppen här på wikin], som är sorterad efter kostnadsställe) och se vilka maskiner som vårt register anser att du disponerar. SäkerhetsID är det nummer som står på en påklistrad lapp på maskinen. Flera av er har mer än en maskin i registret. Om informationen stämmer så passera Jonnas rum, där samma lista i pappersform ligger synlig, och signera "dina" rader. Om den inte stämmer, så meddela Jonna per epost. Detta ska vara klart senast 3:e juni.

The department is, according to Swedish law, obliged to maintain our inventory of all equipment bought, including the computers the employees use. It is not enough with dead reckoning ("we bought the equipment some time ago, so it is probably here somewhere"); we must actually check that we possess the equipment and know where it is. The only person who can check the whereabouts of the computer(s) you use is you. You must therefore look at the attached file [only in the mail, not here on the wiki], which is sorted by cost centres and see which machines the inventory believes that you make use of. The "SäkerhetsID" (Security ID) is the number that can be found on a label attached to the machine. Many of you have more than one machine in the inventory. If the information is correct, so pass by Jonna's office, where the same list in paper form is clearly visible, and sign "your" lines. If the info is not correct, mail Jonna. This must be done by June 3.