ST /

ParentalLeave

Parental Leave

(Work page with some links relevant to parents on part- or full-time leave.)

Barnledighet och förlängning av tidsbegränsad tjänst som FoAss

(Short version: your Assistant Prof. contract can be extended by the time you are on parental leave. Please apply for extension 12 months before end of current contract.)

Jag har fått frågor om vad som gäller vid barnledighet som FoAss och jag har nu rett ut detta. Följande står i Chalmers arbetsordning (vilket i princip motsvarar högskoleförordningens regler som gäller för GU):

"Befattningen som forskarassistent är tidsbegränsad till två plus två, totalt fyra år. Den som varit ledig med stöd av lagen om föräldraledighet eller pga. militärtjänst eller sjukdom, får förlängt förordnande i motsvarande omfattning."

Så det finns alltså samma slags "automatiska förlängning" som för doktorandtiden. Men den är inte så automatisk att personalavdelningen tar hand om detta direkt utan vi behöver ett underlag från er och sedan blir det (vid behov) ett prefektbeslut för varje person.

För er vars ordinarie kontrakttid tar slut inom 15 månader börjar det bli dags att reda ut detta så jag vill be er skriva ett par rader om ev. ledighet hittills under FoAss-tjänsten + en prognos av ledigheten under det kommande året. (Om summan är 0 behöver ni inte skriva något.) Deadline: ett år innan ordinarie tjänst tar slut. Baserat på detta förbereder vi prefektbeslut om förlängning motsvarande ledigheten.

Kom gärna förbi om ni har några frågor.

Mvh,

Patrik

Source:

Parental leave during PhD studies

Source:

  • Rules of Procudure - Doctoral Programmes
    • Section 5.5 on page 5: "statutory leave" includes parental leave
    • "A position of employment can be extended for a certain period of time beyond five years if there is good reason to do so. In the case of statutory leave, the period of employment shall be extended by an equivalent amount of time if the doctoral student so requests. Before an extension can be granted, the principal supervisor and the doctoral student shall have agreed on a plan for the continued doctoral studies."