ST /

Positions

Positions and recruitment routines

The CSE department routines for recruitment are described here:

And more specifically for temporary positions (by far the most common):


Mall för "Underlag till inrättandebeslut"

Tjänst: kortform

Underlag:

 • Projektledare: (den som "beställer" tjänsten)
 • Linjechef: (blivande chef)
 • Namn: (för personen som skall tillsättas)
 • Tjänstebenämning och arbetsbeskrivning: (tjänstetitel + lite mer)
 • Finansiering: X% NågotProjekt, Y% Grundutbildning
 • Personuppgifter:
  • Personnummer:
  • Phone:
  • Adress:
 • Omfattning i %: (oftast 100%)
 • Anställningsperiod: från YYYY-MM-DD till YYYY-MM-DD
 • Löneförslag: (förslag eller beskrivning)
 • Bakgrund: Kort förklaring.

Links