ST /

ST2015-01

ST 2015-01-22 at 14.00 in the EDIT room (3364)

(One of the ST Division Meetings.)

Målet är att nå samsyn när det gäller pedagogiska projekt och ändringar av program- och kursplaner under 2015 (vem gör vad, när, varför och hur är projekten kopplade). Och vi kan behöva avlasta en del av den reguljära undervisningen från lärare för att se till att vi har tillräckligt med tid att genomföra projekten.

The aim is to get a shared view of the pedagogical projects and curriculum updates planned for 2015 (who does what, when, why and how are the projects connected). And we may need to temporarily "off-load" some regular teaching from senior and junior faculty to make sure to have time to carry out the projects.

Agenda:

 • Pedagogical projects
  • Several projects have been allocated funding for 2014/2015. If you are pulling at one of them, please say a few words about it.
  • Several Junior Faculty will take the Pedagogical Project course during 2015. It would be great to match the funded projects with the course participants.
  • Lurn for TDA143 (ChCa) (link? http://www.lurn.se/chalmers/register)
  • Fire-2 - the e-lab hand-in system (EvKo)
  • Domain Specific Languages of Mathematics (CeIo + PaJa)
  • Discrete mathematics for CS (KoCl + AnBo)
  • New DV Programming courses (AnBo + JvHa)
  • Development of IT programming courses (WoAh)
  • Redesign of testing courses (WoAh + ??)
  • Redirect students with programming knowledge (WoAh + ??)
  • Computer scientist in society (PeDa + LaKo) including the Computing Lab seminar series
  • Review programming courses in HIng (UnHo)
  • Erasmus Mundus application for a new MSc programme in Functional Programming (JoSv + JoHu)
  • ...
 • Course plan updates
  • The upcoming Chalmers deadline for course plans is late January
  • If you have plans for changes (or new courses) please say a few words about that

Information

 • VR deadlines 2015 - the main deadline is 2015-03-31 (almost two weeks earlier than usual)
 • Inbjudan att söka kvalitetsmedel 2015
 • Local request: From ChCa 2014-12-18: "Härmed äskas 100 kkr för att använda och utveckla material till lärplattformen Lurn på kursen TDA143. Svar önskas omgående, då kursen går i läsperiod 3."
  • PaJa: "Jag är i grunden positiv till att gå vidare med detta men jag vill att du (eller din kontakt på Lurn) specificerar lite mer om vad pengarna ska gå till. Handlar det om arvode, inköp av tjänst, eller korttidsanställning är det ganska olika regler som gäller. (Jag gissar att "Lurn" är detta: http://www.lurn.se/chalmers/register )
  • Beviljat med 100kkr (efter svar på frågorna).