ST /

TeacherGroup

Heltidslärargruppen inom ST-avdelningen

Planeringsmöte (Inbjudan från Patrik 2015-02-17)

Alla utom en har svarat att de kan torsdagen 2015-02-26 kl. 14:00 så jag har bokat EDIT 5128 för vårt möte den tiden.

Jag vill träffa lärargruppen för att

  • diskutera arbetsmiljön och stämningen i gruppen
  • grovplanera läsåret 2015/2016
  • identifiera hur vi bäst ska kunna ta långsiktigt ansvar för programmeringskurserna

Välkomna,

Patrik

Från Patrik 2015-02-08 till ChCa, JaSk, JvHa, UnHo + AnBo (SR), TiRa.

Jag vill träffa lärargruppen för att

  • diskutera arbetsmiljön och stämningen i gruppen
  • grovplanera läsåret 2015/2016
  • identifiera hur vi bäst ska kunna ta långsiktigt ansvar för programmeringskurserna

Jag vill att alla fyller i sina möjliga tider i doodlen senast måndag 2015-02-16.

Mvh,

Patrik

PS. Jag använde följande schema-sökning för att hitta de tider som verkar mest troliga att de passar gruppen: https://se.timeedit.net/web/chalmers/db1/public/ri.html?h=f&sid=1004&p=20150223.x%2C20150630.x&objects=201953.182%2C202698.182%2C201034.182%2C203867.182%2C201965.182&ox=0&types=0&fe=0&h2=f