ST /

TitleTranslations

Title translations

(An inofficial copy of the Chalmers central translations of titles, roles etc.)

Source: https://document.chalmers.se/download?docid=647097259

På Chalmers översätts titlar och andra relevanta begrepp till engelska enligt nedan. Förslag på kompletteringar och synpunkter och annan input tas gärna emot.

Uppdaterad: 2011-05-11 av Sofie Hebrand/Ulla Regestad, Kommunikation och marknad

Organisation m m

SvenskaEnglish
högskolestyrelseUniversity Board
stiftelsestyrelseFoundation Board
fakultetsrådFaculty Senate
högskolans ledningsgruppUniversity Management Group
Institutionen för xyzDepartment of Xyz
ledningsgrupp (institution)Management Group
Avdelningen för xyzDivison of Xyz
enhetUnit
styrkeområdeArea of Advance
grundläggande vetenskaperbasic sciences
högskolegemensamChalmers-wide
utbildningsområde? (under arbete!)
grundutbildningens ledningsgruppExecutive Committe for Education
kandidatprogramBachelor’s programme(s) (Bachelor’s studies)
masterprogramMaster's programme(s) (Master’s studies)
tekniskt basårEngineering preparatory year
höst/vårterminautumn/spring semester
forskarutbildningDoctoral programmes (Doctoral or PhD studies)
forskarutbildningsnämnden (FUN)Doctoral programmes committee
forskarskolaGraduate School
centrumcentre/centres
centrumbildningarcentres of excellence
institutionsrådDepartmental advisory team
Chalmers StudentkårChalmers Student Union
doktorandsektionenDoctoral Student Section

Titlar (tjänster och andra förordnanden)

SvenskaEnglish
rektorPresident
prorektorFirst Vice President
vicerektorVice President
prefektHead of Department
proprefektDeputy Head of Department
viceprefektVice Head of Department
enhetschefHead of Unit
professorFull Professor
professurFull professorship
konstnärlig professorArtistic Professor
biträdande professorProfessor
biträdande professurProfessorship
adjungerad professorAdjunct Professor
gästprofessorVisiting Professor
docent (docentjänst)Associate Professor
docent (oavlönad)(översättes ej)
universitetslektorSenior Lecturer
konstnärlig universitetslektorArtistic Senior Lecturer
forskarassistentAssistant Professor
forskningsassistent(No such title or position exists at Chalmers)
förste forskningsingenjörSenior Research Engineer
forskningsingenjörResearch Engineer
forskareResearcher
doktorstjänstPost doctoral appointment
gästforskareVisiting Researcher
lärareTeacher
adjungerad lärareAdjunct Teacher
handledareSupervisor, advisor
tekniklektorLecturer
biträdande tekniklektorAssociate Lecturer
universitetsadjunktInstructor
amanuensTeaching Assistant
hedersdoktor (utsedd av Chalmers)Honorary Doctor in Engineering
hedersdoktoratHonorary Doctorate in Engineering

Övriga benämningar

SvenskaEnglish
utbildningsområdesledareDean of Education
programansvarigHead of Programme (in xxx)
programrådProgramme advisory team
masterprogramansvarig (MPA)Director of Master's Programme(s)
studierektorDirector of Studies
styrkeområdesledareArea of Advance Director
(ex styrkeområdesledare EnergiDirector of Energy Area of Advance at Chalmers)
vice styrkeområdesledareArea of Advance Co-Director
styrkeområdeskoordinatorArea of Advance Coordinator
centrumföreståndareDirector of Centre
doktorandsektionens ordförandeDoctoral Student Section Chair
studentkårens ordförandeStudent Union Chair
forskarstuderandeDoctoral student, PhD student
doktorandDoctoral student, PhD student
filosofie doktorPhD
teknologie doktorPhD
industridoktorandIndustrial doctoral student
teknologie licentiatLicEng. / LicArch.
teknologEngineering student
teknologie magisterMSc in Xyz Engineering
teknologie kandidatBSc in Xyz Engineering
internationell masterMaster of Science (MSc)
civilingenjörMSc in Xyz Engineering / MScEng/MSc Engineer
arkitektMaster of Architecture / MArch
högskoleingenjörBSc in Xyz Engineering / BScEng
sjöingenjörsexamenBSc in Marine Engineering
sjöingenjörMarine Engineer
sjökaptensexamenBSc in Nautical Science
sjökaptenMaster Mariner
fartygsbefäl klass VIICertificate Deck Officer Class VII
sjöbefälShip’s officer
ämneslärare med inriktningMaster of Science in Secondary Education with a
mot arbete i gymnasieskolanSpecialization in Teaching in the Upper-secondary School
ämneslärarexamenMaster of Science in Secondary Education